معرفی

گالری مژده از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز نمود و طی این سال‌ها همواره مشوق و معرف هنرمندان جوان و نوظهور عرصه هنر ایرانی بوده است و با اهتمام به احترام و حفظ جایگاه ارزشمند اساتید و ستون های شناخته شده هنر تلاش کرده است تا با ارائه هنر ایرانی به معتبرترین بازارهای منطقه‌ای و بین المللی در نوک پیکان پیش برنده صنعت وزین هنر قرار گیرد. گالری مژده با تدوین برنامه های کوتاه مدت و درازمدت و حضور پیوسته در اتفاقات مهم هنری منطقه ای و بین‌المللی از قبیل نمایشگاهها، حراج ها و دوسالانه های معتبر می کوشد تا این وظیفه خطیر را به انجام برساند.

تماس