بیوگرافی

روح الله شمسی‌زاده، مجسمه ساز، پژوهشگر و مدرس دانشگاه ایرانی است. وی دارای مدرک کارشناس ارشد نقاشی دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران و کارشناس مجسمه‌سازی دانشگاه هنر تهران است.

تماس