بیوگرافی

فرهاد فزونی (متواد ۱۱ دی ۱۳۵۷ در کرمانشاه، ایران) طراح گرافیک ایرانی است. فزونی عضو انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است و در سال ۱۳۸۲ کارشناسی گرافیک خود را از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد.

تماس