بیوگرافی

پاملا کریمی معمار، تاریخدان هنر و استاد دانشگاه ماساچوستس است.

تماس