بیوگرافی

مریم مجد نمایشگاه‌گردانی متخصص در هنر مدرن و معاصر ایران و استاد سابق دانشگاه هنر تهران است. او از سال ۱۳۸۵ یکی از مدیران گالری اثر بوده و تحت مدیریت او، گالری اثر یکی از اولین گالری‌های ایران بوده است که در رویدادهای هنری بین‌المللی شرکت کرده است. در پانزده سال گذشته مریم مجد نمایشگاه‌های بسیاری در قالب نمایشگاه‌های انفرادی، گروهی و نگاهی بر آثار هنرمندان برگزار کرده و در چاپ فهرست بلندی از کاتالوگ‌ها، نشریات و کتاب‌های هنری شرکت داشته است.

تماس