بیوگرافی

علیرضا مشهدی میرزا فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری، فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرده است. کسب جوایز داخلی و بین المللی معماری و همچنین چاپ آثار وی درخارج از ایران دستاورد ۱۵ سال فعالیت حرفه‌ای معمار در طراحی و اجرای پروژه های مسکونی، اداری، تجاری و ... در داخل و خارج از کشور است. خانه آجربافت، بانک ملت شعبه نجات اللهی و خانه چهل گره از شاخص ترین پروژه های این معمار است.

تماس