بیوگرافی

هامون وزیری مقدم فرزند و مدیر بنیاد محسن وزیری مقدم است. بنياد محسن وزيري مقدم در سال ١٣٩٥ در شهر رم با مديريت او تاسيس شد؛ آرشيو كردن فعاليت ها و آثار ، برگزاري آخرين نمايشگاه انفرادی محسن وزيری مقدم در گالري اعتماد ١٣٩٧ ، چاپ كتاب زندگينامه و ... بخشی از فعاليت های بنياد بوده است.

تماس