بیوگرافی

مهدی کشاورز افشار (متولد ۱۳۶۰ در تهران، ایران) است. از سال ۱۳۷۹ تحصیلات دانشگاهی را در رشته هنر آغاز کرد و با تحصیل در رشته های فرش در دانشگاه کاشان در دوره کارشناسی و پژوهش هنر در دانشگاه هنر تهران در دوره کارشناسی ارشد، در سال ۱۳۹۲ از رساله دکتری خود در رشته پژوهش هنر در دانشگاه تربیت مدرس دفاع کرده است. در این مدت چندین مقاله علمی منتشر کرده در همایش های علمی مشارکت داشته‌است و در راه اندازی نشریات علمی-پژوهشی در حوزه هنر فعال بوده.

تماس