بیوگرافی

پری‌یوش گنجی (متولد سال ۱۳۲۴ در تبریز، ایران) نقاش و استاد دانشگاه ایرانی است. وی در هنرستان هنرهای زیبای ایران، دانشکده هنر سنت مارتین لندن، بوزار فرانسه و در آلمان درس خوانده.

تماس