بیوگرافی

محمودرضا بهمن‌پور مدیر نشر نظر، ناشر تخصصی کتاب‌های حوزه‌ی هنر و به ویژه هنر معاصر ایران است.

تماس