بیوگرافی

بهمن نامور مطلق (متولد ۱۳۴۱) نشانه‌شناس ایرانی، دانشیار گروه فرانسه دانشگاه شهید بهشتی و معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.

تماس