بیوگرافی

امیر دارابی (متولد ۱۳۷۶ در ایران) از ٣ سالگی به نواختن پیانو پرداخت و سبک جز را از سال ٩٠ نزد «حمزه یگانه» آغاز کرد.

تماس