بیوگرافی

امیر شلمانی (متولد ١٣٦٣ در تهران) طراح و نقاش و مدیرهنری گالری افرند است.

تماس