روند خرید آثار موزه هنرهای معاصرگفت‌وگو

آنلاین
  • پنجشنبه، 15 خرداد 22:00

مهمانان

کامران دیبا‌نقاش، معمار، شهرساز

کامران دیبا | نقاش، معمار، شهرساز
روند خرید آثار موزه هنرهای معاصر آنلاین | برگزارکننده: شب معماری | رایگان | پنجشنبه، 15 خرداد ساعت 22:00
گفت‌وگو

روند خرید آثار موزه هنرهای معاصر

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:شب معماری

شب معماری
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند