هنر معاصر ایران در متن خاورمیانهگفت‌وگو

آنلاین
  • سه شنبه، 13 خرداد 19:00

مهمانان

بهنام کامرانی‌هنرمند

بهنام کامرانی | هنرمند

محمدرضا مریدی‌عضو هیات علمی دانشگاه هنر

محمدرضا مریدی | عضو هیات علمی دانشگاه هنر
هنر معاصر ایران در متن خاورمیانه آنلاین | برگزارکننده: گالری ویستا | رایگان | سه شنبه، 13 خرداد ساعت 19:00
گفت‌وگو

هنر معاصر ایران در متن خاورمیانه

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری ویستا

گالری ویستا
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند