پروانه ساخت؛ بودن یا نبودنگفت‌وگو

دوشنبه‌های سینما - ۵

آنلاین
  • دوشنبه، 12 خرداد 18:00

مهمانان

کیوان کثیریان‌منتقد سینما

کیوان کثیریان | منتقد سینما

فریدون جیرانی‌نویسنده، کارگردان

فریدون جیرانی | نویسنده، کارگردان

مازیار میری‌نویسنده، کارگردان

مازیار میری | نویسنده، کارگردان
دوشنبه‌های سینما - ۵: پروانه ساخت؛ بودن یا نبودن آنلاین | برگزارکننده: خانه هنرمندان ایران | رایگان | دوشنبه، 12 خرداد ساعت 18:00
گفت‌وگو

پروانه ساخت؛ بودن یا نبودن

دوشنبه‌های سینما - ۵

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند