نقش و جایگاه کیوریتورگفت‌وگو

آنلاین
  • شنبه، 10 خرداد 20:00

مهمانان

بهرنگ صمدزادگان‌هنرمند، مدرس

بهرنگ صمدزادگان | هنرمند، مدرس

شهرام کریمی‌نقاش، فیلمساز

شهرام کریمی | نقاش، فیلمساز
نقش و جایگاه کیوریتور آنلاین | برگزارکننده: گالری وصال شیرازی | رایگان | شنبه، 10 خرداد ساعت 20:00
گفت‌وگو

نقش و جایگاه کیوریتور

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری وصال شیرازی

گالری وصال شیرازی
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند