بهزاد گلپایگانی از آغاز تا پایانگفت‌وگو

آنلاین
  • یکشنبه، 11 خرداد 20:00

مهمانان

امیر شلمانی‌هنرمند تجسمی

امیر شلمانی | هنرمند تجسمی

معراج قنبری‌طراحِ گرافیک، پژوهش‌گر، نویسنده‌

معراج قنبری | طراحِ گرافیک، پژوهش‌گر، نویسنده‌
بهزاد گلپایگانی از آغاز تا پایان آنلاین | برگزارکننده: گالری افرند | رایگان | یکشنبه، 11 خرداد ساعت 20:00
گفت‌وگو

بهزاد گلپایگانی از آغاز تا پایان

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری افرند

گالری افرند
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند