تجربه‌های مستند در دوران کروناگفت‌وگو

دوشنبه‌های سینما - ۴

آنلاین
  • دوشنبه، 05 خرداد 18:00

مهمانان

کیوان کثیریان‌منتقد سینما

کیوان کثیریان | منتقد سینما

حسین کرمانپور‌پزشک، مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

حسین کرمانپور | پزشک، مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

الهه نوبخت‌تهیه کننده مستند و پخش کننده بین‌المللی

الهه نوبخت | تهیه کننده مستند و پخش کننده بین‌المللی

محمد کیاسالار‌پزشک، دبیر جشنواره سلامت

محمد کیاسالار | پزشک، دبیر جشنواره سلامت
دوشنبه‌های سینما - ۴: تجربه‌های مستند در دوران کرونا آنلاین | برگزارکننده: خانه هنرمندان ایران | رایگان | دوشنبه، 5 خرداد ساعت 18:00
گفت‌وگو

تجربه‌های مستند در دوران کرونا

دوشنبه‌های سینما - ۴

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند