حضور جهانی هنر معاصر ایرانگفت‌وگو

آنلاین
  • جمعه، 02 خرداد 20:00

مهمانان

هرمز همتیان‌بنیان‌گذار گالری دستان

هرمز همتیان | بنیان‌گذار گالری دستان

حمیدرضا کرمی‌کیوریتور، استاد دانشگاه

حمیدرضا کرمی | کیوریتور، استاد دانشگاه
حضور جهانی هنر معاصر ایران آنلاین | برگزارکننده: گالری وصال شیرازی | رایگان | جمعه، 2 خرداد ساعت 20:00
گفت‌وگو

حضور جهانی هنر معاصر ایران

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری وصال شیرازی

گالری وصال شیرازی
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند