هویت دیداری گالری‌هاگفت‌وگو

آنلاین
  • دوشنبه، 22 اردیبهشت 21:00

گالری دوران‌معاصر برگزار می‌کند:

گفتگویی پیرامون هویت‌دیداری‌گالری‌ها

[با محوریت هویت‌دیداری گالری دوران‌معاصر]


مهمانان

علیرضا عسکری فر‌طراح گرافیک

علیرضا عسکری فر | طراح گرافیک

احسان روح‌الامین‌هنرمند، محقق، استاد دانشگاه

احسان روح‌الامین | هنرمند، محقق، استاد دانشگاه
هویت دیداری گالری‌ها آنلاین | برگزارکننده: گالری دوران معاصر | رایگان | دوشنبه، 22 اردیبهشت ساعت 21:00
گفت‌وگو

هویت دیداری گالری‌ها

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری دوران معاصر

گالری دوران معاصر
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند