هنرمند، گالری و بازار هنرگفت‌وگو

آنلاین
  • چهارشنبه، 31 اردیبهشت 20:00

مهمانان

بهنام کامرانی‌هنرمند

بهنام کامرانی | هنرمند

حمیدرضا ششجوانی‌پژوهشگر اقتصاد هنر

حمیدرضا ششجوانی | پژوهشگر اقتصاد هنر
هنرمند، گالری و بازار هنر آنلاین | برگزارکننده: گالری ویستا | رایگان | چهارشنبه، 31 اردیبهشت ساعت 20:00
گفت‌وگو

هنرمند، گالری و بازار هنر

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری ویستا

گالری ویستا
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند