هنر و سینستزیاگفت‌وگو

آنلاین
  • شنبه، 13 اردیبهشت 21:00

سینستزیا ، توهم نیست .

سینستزیا بیماری نیست.

سینستزیا یک فرایند طبیعی مغزی است که گاها باعث شده است گروهی از هنرمندان ، نقاشی هایشان را بشنوند و یا موسیقی دانان ، نت هایشان را ببینند. در این برنامه زنده اینستاگرامی سعی می شود  این اتفاق مغزی را از " ون کوگ" تا گروهی از هنرمندان اخیر بررسی کنیم. همچنین وارد مغز خواهیم شد تا علت سینستزیا را جستجو کنیم.


مهمان

مرتضی علی‌اشرفی‌دکترای علوم اعصاب شناختی

مرتضی علی‌اشرفی | دکترای علوم اعصاب شناختی
هنر و سینستزیا آنلاین | برگزارکننده: نگارخانه آریا | رایگان | شنبه، 13 اردیبهشت ساعت 21:00
گفت‌وگو

هنر و سینستزیا

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:نگارخانه آریا

نگارخانه آریا
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند