مستندسازی بحرانگفت‌وگو

دوشنبه‌های سینما - ۳

آنلاین
  • دوشنبه، 29 اردیبهشت 18:00


مهمانان

کیوان کثیریان‌منتقد سینما

کیوان کثیریان | منتقد سینما

محمدرضا اصلانی‌شاعر، سینماگر

محمدرضا اصلانی | شاعر، سینماگر

ارد عطارپور‌نویسنده و کارگردان

ارد عطارپور | نویسنده و کارگردان
دوشنبه‌های سینما - ۳: مستندسازی بحران آنلاین | برگزارکننده: خانه هنرمندان ایران | رایگان | دوشنبه، 29 اردیبهشت ساعت 18:00
گفت‌وگو

مستندسازی بحران

دوشنبه‌های سینما - ۳

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند