تاثیر کرونا بر فیلم‌نامه‌ها و فیلم‌هاگفت‌وگو

دوشنبه‌های سینما - ۲

آنلاین
  • دوشنبه، 22 اردیبهشت 18:00


مهمانان

کیوان کثیریان‌منتقد سینما

کیوان کثیریان | منتقد سینما
دوشنبه‌های سینما - ۲: تاثیر کرونا بر فیلم‌نامه‌ها و فیلم‌ها آنلاین | برگزارکننده: خانه هنرمندان ایران | رایگان | دوشنبه، 22 اردیبهشت ساعت 18:00
گفت‌وگو

تاثیر کرونا بر فیلم‌نامه‌ها و فیلم‌ها

دوشنبه‌های سینما - ۲

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند