مجسمه‌سازی امروز و گستره‌های پذیراگفت‌وگو

آنلاین
  • پنجشنبه، 25 اردیبهشت 21:00


مهمانان

سعید خاورنژاد‌نقاش، آهنگساز

سعید خاورنژاد | نقاش، آهنگساز

کوروش گلناری‌مجسمه‌ساز، هنرمند تصویری

کوروش گلناری | مجسمه‌ساز، هنرمند تصویری
مجسمه‌سازی امروز و گستره‌های پذیرا آنلاین | برگزارکننده: گالری وصال شیرازی | رایگان | پنجشنبه، 25 اردیبهشت ساعت 21:00
گفت‌وگو

مجسمه‌سازی امروز و گستره‌های پذیرا

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری وصال شیرازی

گالری وصال شیرازی
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند