هنر معاصر: پایان تاریخ هنرگفت‌وگو

آنلاین
  • چهارشنبه، 24 اردیبهشت 20:00


مهمانان

بهنام کامرانی‌هنرمند

بهنام کامرانی | هنرمند

امیر نصیری‌دکترای فلسفه هنر

امیر نصیری | دکترای فلسفه هنر
هنر معاصر: پایان تاریخ هنر آنلاین | برگزارکننده: گالری ویستا | رایگان | چهارشنبه، 24 اردیبهشت ساعت 20:00
گفت‌وگو

هنر معاصر: پایان تاریخ هنر

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری ویستا

گالری ویستا
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند