کرونا و موزه‌های ایرانگفت‌وگو

گپ موزه

آنلاین
  • یکشنبه، 24 فروردین 18:00


مهمانان

حسن عمیدی‌رئیس موزه ارتباطات

حسن عمیدی | رئیس موزه ارتباطات
گپ موزه: کرونا و موزه‌های ایران آنلاین | برگزارکننده: فرهنگ موزه | رایگان | یکشنبه، 24 فروردین ساعت 18:00
گفت‌وگو

کرونا و موزه‌های ایران

گپ موزه

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:فرهنگ موزه

فرهنگ موزه
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند