راهکارها و چالش‌ها (بخش دوم)گفت‌وگو

هنر امروز

آنلاین
  • چهارشنبه، 17 اردیبهشت 19:00
گویش ویستا | نشست آنلاین در مورد رویکردهای هنر امروز: راهکارها و چالش‌ها

مهمانان

بهنام کامرانی‌هنرمند

بهنام کامرانی | هنرمند

بهرنگ صمدزادگان‌هنرمند، مدرس

بهرنگ صمدزادگان | هنرمند، مدرس
هنر امروز: راهکارها و چالش‌ها (بخش دوم) آنلاین | برگزارکننده: گالری ویستا | رایگان | چهارشنبه، 17 اردیبهشت ساعت 19:00
گفت‌وگو

راهکارها و چالش‌ها (بخش دوم)

هنر امروز

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری ویستا

گالری ویستا
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند