موزه‌ها در کرونا و پساکروناگفت‌وگو

گپ موزه

آنلاین
  • پنجشنبه، 28 فروردین 18:00


مهمانان

جبرئیل نوکنده‌رئیس کل موزه ایران

جبرئیل نوکنده | رئیس کل موزه ایران
گپ موزه: موزه‌ها در کرونا و پساکرونا آنلاین | برگزارکننده: فرهنگ موزه | رایگان | پنجشنبه، 28 فروردین ساعت 18:00
گفت‌وگو

موزه‌ها در کرونا و پساکرونا

گپ موزه

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:فرهنگ موزه

فرهنگ موزه
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند