موزه‌ها در کرونا و پساکروناگفت‌وگو

گپ موزه

آنلاین
  • جمعه، 29 فروردین 18:00


مهمانان

محمدرضا کارگر‌مدیرکل موزه‌ها

محمدرضا کارگر | مدیرکل موزه‌ها
گپ موزه: موزه‌ها در کرونا و پساکرونا آنلاین | برگزارکننده: فرهنگ موزه | رایگان | جمعه، 29 فروردین ساعت 18:00
گفت‌وگو

موزه‌ها در کرونا و پساکرونا

گپ موزه

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:فرهنگ موزه

فرهنگ موزه
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند