علوم انسانی، سلامت و موزه در کروناگفت‌وگو

گپ موزه

آنلاین
  • پنجشنبه، 04 اردیبهشت 18:00


مهمانان

حمیدرضا نمازی‌رئیس موزه ملی تاریخ پزشکی

حمیدرضا نمازی | رئیس موزه ملی تاریخ پزشکی
گپ موزه: علوم انسانی، سلامت و موزه در کرونا آنلاین | برگزارکننده: فرهنگ موزه | رایگان | پنجشنبه، 4 اردیبهشت ساعت 18:00
گفت‌وگو

علوم انسانی، سلامت و موزه در کرونا

گپ موزه

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:فرهنگ موزه

فرهنگ موزه
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند