موزه‌های ایران در کرونا و پساکروناگفت‌وگو

گپ موزه

آنلاین
  • جمعه، 05 اردیبهشت 18:00

مهمانان

محمدحسن طالبیان‌معاون وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

محمدحسن طالبیان | معاون وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
گپ موزه: موزه‌های ایران در کرونا و پساکرونا آنلاین | برگزارکننده: فرهنگ موزه | رایگان | جمعه، 5 اردیبهشت ساعت 18:00
گفت‌وگو

موزه‌های ایران در کرونا و پساکرونا

گپ موزه

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:فرهنگ موزه

فرهنگ موزه
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند