آموزش و آفرینشگفت‌وگو

هنر امروز

آنلاین
  • چهارشنبه، 03 اردیبهشت 20:30
گویش ویستا | نشست آنلاین در مورد هنر امروز: آموزش و آفرینش

مهمانان

بهنام کامرانی‌هنرمند

بهنام کامرانی | هنرمند

حمید سوری‌مدرس، پژوهشگر هنر

حمید سوری | مدرس، پژوهشگر هنر
هنر امروز: آموزش و آفرینش آنلاین | برگزارکننده: گالری ویستا | رایگان | چهارشنبه، 3 اردیبهشت ساعت 20:30
گفت‌وگو

آموزش و آفرینش

هنر امروز

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری ویستا

گالری ویستا
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند