گاهی به پنجره هم نگاه کنگفت‌وگو

مطالبه‌گری حرفه‌ای بین معماران و عموم جامعه

آنلاین
  • پنجشنبه، 19 تیر 22:00

«مطالبه‌گری حرفه‌ای بین معماران و عموم جامعه» عنوان گفتگوی زنده صادق رشیدی‌فرد با علیرضا مشهدی میرزا می‌باشد. علاقه‌مندان مى‌توانند اين نشست را چهارشنبه ۱۸ تیر از ساعت ۲۲ در لايو اينستاگرام شب معماری دنبال كنند.

علیرضا مشهدی میرزا چهره شناخته شده‌ای است، آن هم با آجر، لیکن آنچه ما را واداشت با او به گفتگو بنشینیم تجربه‌های حرفه‌ای اوست. تجاربی که ما را وا میدارد تا به عرصه‌های تاریک معماری نور بتابانیم. تا ببینیم چرا در بسیاری امور نه جامعه حرفه‌ای و نه توده‌های جامعه مطالبه‌گری ندارند، جامعه معماری در مقابل کارفرما، در مقابل ضوابط شهرداری و قانون و بسیاری موارد دیگر گویی منفعل است. جامعه نیز گویی به همین وضعیت تن داده ، نه به دنبال معماری مناسب و استاندارد است و نه مطالبه حقوق اصلی خود از مسکن.


مطالبه‌گری حرفه‌ای بین معماران و عموم جامعه: گاهی به پنجره هم نگاه کن آنلاین | برگزارکننده: شب معماری | رایگان | پنجشنبه، 19 تیر ساعت 22:00
گفت‌وگو

گاهی به پنجره هم نگاه کن

مطالبه‌گری حرفه‌ای بین معماران و عموم جامعه

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:شب معماری

شب معماری
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند