تجربه‌های عینی مستندسازان از کار در دوران کروناگفت‌وگو

دوشنبه‌های سینما - ۹

آنلاین
  • دوشنبه، 16 تیر 18:00

نهمین جلسه نشست‌هاى تخصصى «دوشنبه‌های سینما» با عنوان «تجربه‌های عینی مستندسازان از کار در دوران کرونا» توسط خانه‌ى هنرمندان ايران برگزار مى‌شود. در اين نشست كه به ميزبانى کیوان کثیریان برگزار خواهد شد، محسن خان‌جهانی کارگردان مستند ABCD جواد یقموری و مهدی امینی کارگردانان مستند «گذر از مه» و مهدی قربانپور کارگردان مستند «من، زمین، کوید» حضور خواهند داشت. علاقه‌مندان مى‌توانند اين نشست را دوشنبه، ۱۶ تیر از ساعت ١٨ در لايو اينستاگرام خانه‌ى هنرمندان دنبال كنند.


مهمانان

کیوان کثیریان‌منتقد سینما

کیوان کثیریان | منتقد سینما

محسن خان جهانی‌کارگردان

محسن خان جهانی | کارگردان

جواد یقموری‌کارگردان

جواد یقموری | کارگردان

مهدی امینی‌کارگردان

مهدی امینی | کارگردان

مهدی قربانپور‌کارگردان

مهدی قربانپور | کارگردان
دوشنبه‌های سینما - ۹: تجربه‌های عینی مستندسازان از کار در دوران کرونا آنلاین | برگزارکننده: خانه هنرمندان ایران | رایگان | دوشنبه، 16 تیر ساعت 18:00
گفت‌وگو

تجربه‌های عینی مستندسازان از کار در دوران کرونا

دوشنبه‌های سینما - ۹

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند