تاثیر ادبیات بر نقاشیگفت‌وگو

نقش پژوهش در خلق هنر

آنلاین
  • جمعه، 13 تیر 18:00

هشتمین جلسه نشست‌هاى تخصصى «نقش پژوهش در خلق هنر» با عنوان «تاثیر ادبیات بر نقاشی» توسط خانه هنرمندان ايران برگزار مى‌شود. در اين نشست كه به ميزبانى شيما خشخاشى برگزار خواهد شد، دکتر مهدی کشاورز افشار و دکتر امیر نصیری حضور خواهند داشت. علاقه‌مندان مى‌توانند اين نشست را جمعه، ۱۳ تیر از ساعت ١٨ در لايو اينستاگرام خانه هنرمندان ایران دنبال كنند.


مهمانان

شیما خشخاشی‌نقاش، مدرس

شیما خشخاشی | نقاش، مدرس

مهدی کشاورز افشار‌هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

مهدی کشاورز افشار | هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

امیر نصری‌هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

امیر نصری | هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
نقش پژوهش در خلق هنر: تاثیر ادبیات بر نقاشی آنلاین | برگزارکننده: خانه هنرمندان ایران | رایگان | جمعه، 13 تیر ساعت 18:00
گفت‌وگو

تاثیر ادبیات بر نقاشی

نقش پژوهش در خلق هنر

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند