انجمن هنرمندان مردهنمایشنامه خوانی

تهران، کافه بام تئاتر مستقل تهران
  • سه شنبه، 10 تیر 21:45
  • چهارشنبه، 11 تیر 21:45

نمایشنامه خوانی «انجمن هنرمندان مرده» با نویسندگی و هدایتگری محمدرضا آگاه روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه ساعت  ۲۱:۴۵در کافه بام تئاتر مستقل تهران اجرا می‌شود.


موقعیت

انجمن هنرمندان مرده تهران، کافه بام تئاتر مستقل تهران | برگزارکننده: تئاتر مستقل تهران | رایگان | از سه شنبه، 10 تیر ساعت 21:45
نمایشنامه خوانی

انجمن هنرمندان مرده

تهران، کافه بام تئاتر مستقل تهران

برگزار کننده:تئاتر مستقل تهران

تئاتر مستقل تهران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند