کیوریتوری: از کنش تا گفتمانگفت‌وگو

دهمین نشست آنلاین

آنلاین
  • چهارشنبه، 28 خرداد 19:00

مهمانان

حمیدرضا کرمی‌کیوریتور، استاد دانشگاه

حمیدرضا کرمی | کیوریتور، استاد دانشگاه

فرشته موسوی‌کیوریتور، پژوهشگر

فرشته موسوی | کیوریتور، پژوهشگر

ویدیو

View this post on Instagram

نهمين نشست آنلاين

A post shared by Vista Art Gallery (@vistaartgallery) on


دهمین نشست آنلاین: کیوریتوری: از کنش تا گفتمان آنلاین | برگزارکننده: گالری ویستا | رایگان | چهارشنبه، 28 خرداد ساعت 19:00
گفت‌وگو

کیوریتوری: از کنش تا گفتمان

دهمین نشست آنلاین

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری ویستا

گالری ویستا
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند