رسانه‌های جدید در هنرگفت‌وگو

نقش پژوهش در خلق هنر

آنلاین
  • جمعه، 09 خرداد 18:00

مهمانان

شیما خشخاشی‌نقاش، مدرس

شیما خشخاشی | نقاش، مدرس

فریده شاهسوارانی‌نقاش، ویدیوآرتیست و مدرس دانشگاه

فریده شاهسوارانی | نقاش، ویدیوآرتیست و مدرس دانشگاه

مرتضی گودرزی‌نقاش، پژوهشگر هنر و مدرس دانشگاه

مرتضی گودرزی | نقاش، پژوهشگر هنر و مدرس دانشگاه
نقش پژوهش در خلق هنر: رسانه‌های جدید در هنر آنلاین | برگزارکننده: خانه هنرمندان ایران | رایگان | جمعه، 9 خرداد ساعت 18:00
گفت‌وگو

رسانه‌های جدید در هنر

نقش پژوهش در خلق هنر

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند