موانع ورود فیلمسازان اول به سینماگفت‌وگو

دوشنبه‌های سینما-۶

آنلاین
  • دوشنبه، 19 خرداد 18:00

مهمانان

کیوان کثیریان‌منتقد سینما

کیوان کثیریان | منتقد سینما

علی کریم‌کارگردان

علی کریم | کارگردان

مجید شیخ انصاری‌تهیه‌کننده

مجید شیخ انصاری | تهیه‌کننده

محمد کارت‌کارگردان

محمد کارت | کارگردان
دوشنبه‌های سینما-۶: موانع ورود فیلمسازان اول به سینما آنلاین | برگزارکننده: خانه هنرمندان ایران | رایگان | دوشنبه، 19 خرداد ساعت 18:00
گفت‌وگو

موانع ورود فیلمسازان اول به سینما

دوشنبه‌های سینما-۶

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند