كيوريتوريال و ارائه معاصر هنرگفت‌وگو

آنلاین
  • چهارشنبه، 21 خرداد 21:00

مهمانان

بهنام کامرانی‌هنرمند

بهنام کامرانی | هنرمند

الهام پوریامهر‌هنرمند مستقل

الهام پوریامهر | هنرمند مستقل
كيوريتوريال و ارائه معاصر هنر آنلاین | برگزارکننده: گالری ویستا | رایگان | چهارشنبه، 21 خرداد ساعت 21:00
گفت‌وگو

كيوريتوريال و ارائه معاصر هنر

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری ویستا

گالری ویستا
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند