موتیف های ایران باستان در جواهرات معاصرگفت‌وگو

پیرامون نمایشگاه «زیور اقوام ایرانی»

آنلاین
  • چهارشنبه، 21 خرداد 20:00

مهمانان

اعظم امینی‌کیوریتور

اعظم امینی | کیوریتور

مهدی بردبار‌مدرس دانشگاه، جواهرساز

مهدی بردبار | مدرس دانشگاه، جواهرساز
پیرامون نمایشگاه «زیور اقوام ایرانی»: موتیف های ایران باستان در جواهرات معاصر آنلاین | برگزارکننده: گالری سروناز | رایگان | چهارشنبه، 21 خرداد ساعت 20:00
گفت‌وگو

موتیف های ایران باستان در جواهرات معاصر

پیرامون نمایشگاه «زیور اقوام ایرانی»

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری سروناز

گالری سروناز
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند