گفتگو بر مدار مجسمه ۲گفت‌وگو

آنلاین
  • سه شنبه، 20 خرداد 18:30

اين برنامه سلسله گفتگوهايي است با محوريت مجسمه كه توسط انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران برگزار مي شود. در اين سلسله گفتگوها، روح الله شمسي زاده، مجسمه ساز ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه به گفتگو وتبادل نظر با هنرمندان و صاحب نظران می‌پردازد. مستند سازی شرايط روز و تبيين سير تكويني آثار هنرمندان و همچنين ايجاد بستر گفتگو با صاحب نظران پيرامون مباحث مرتبط با مجسمه سازی از اهداف اين برنامه است. 

دومين گفتگوی اين برنامه با سيد مجتبي موسوی ، مدير هنری ، مجسمه ساز و مدرس دانشگاه است؛ موسوی فارغ التحصيل كارشناسی مجسمه سازی از دانشكده هنرهای زيبا ، دانشگاه تهران است. حضور او در سازمان زيبا سازي شهر تهران به عنوان مدير اداره حجم و معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان، در دهه ٨٠ و ٩٠ مقارن با برگزاری رويدادهای متنوع مجسمه سازی است. برگزاری ٩ دوره سمپوزيوم بين المللي مجسمه سازی و ٦ دوره بينال مجسمه سازی شهری و سياست گذاری رويدادها و فراخوان‌های مرتبط با حضور مجسمه در شهر، برنامه ريزی و راه اندازی موزه مجسمه، موزه مشاهير، موزه علی اكبر صنعتي ، رويداد های فستيوالی و غيره بخشی از فعاليت‌های اوست. همچنين او جزو اعضای هيات مديره انجمن هنرمندان مجسمه ساز ايران نيز بوده و در زمينه طراحی و ساخت مجسمه نيز فعاليت دارد؛ او مدرس رشته مجسمه سازی در دانشگاه های مرتبط با اين رشته است. اين گفتگو به تاريخ سه شنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٩ ساعت ١٨:٣٠ خواهد بود.


مهمانان

روح الله شمسی زاده‌مجسمه‌ساز، مدرس دانشگاه

روح الله شمسی زاده | مجسمه‌ساز، مدرس دانشگاه

مجتبی موسوی‌مدیر هنری، مجسمه‌ساز و مدرس دانشگاه

مجتبی موسوی | مدیر هنری، مجسمه‌ساز و مدرس دانشگاه
گفتگو بر مدار مجسمه ۲ آنلاین | برگزارکننده: انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران | رایگان | سه شنبه، 20 خرداد ساعت 18:30
گفت‌وگو

گفتگو بر مدار مجسمه ۲

آنلاین

پخش زنده

0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند