آیا هنر قدرت تغییر اجتماعی و شهری دارد؟گفت‌وگو

آنلاین
  • چهارشنبه، 07 خرداد 20:00

مهمانان

بهنام کامرانی‌هنرمند

بهنام کامرانی | هنرمند

علیرضا لبشکا‌کیوریتور، مدیر موسسه رف برلین

علیرضا لبشکا | کیوریتور، مدیر موسسه رف برلین
آیا هنر قدرت تغییر اجتماعی و شهری دارد؟ آنلاین | برگزارکننده: گالری ویستا | رایگان | چهارشنبه، 7 خرداد ساعت 20:00
گفت‌وگو

آیا هنر قدرت تغییر اجتماعی و شهری دارد؟

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:گالری ویستا

گالری ویستا
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند