فرصت‌های مطالعاتیگفت‌وگو

نقش پژوهش در خلق هنر

آنلاین
  • جمعه، 16 خرداد 18:00

مهمانان

شیما خشخاشی‌نقاش، مدرس

شیما خشخاشی | نقاش، مدرس

هادی مظفری‌مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هادی مظفری | مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

احسان رسول‌اف‌مدیر گالری محسن

احسان رسول‌اف | مدیر گالری محسن
نقش پژوهش در خلق هنر: فرصت‌های مطالعاتی آنلاین | برگزارکننده: خانه هنرمندان ایران | رایگان | جمعه، 16 خرداد ساعت 18:00
گفت‌وگو

فرصت‌های مطالعاتی

نقش پژوهش در خلق هنر

آنلاین

پخش زنده

برگزار کننده:خانه هنرمندان ایران

خانه هنرمندان ایران
0 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند