گفت‌وگو با «مهدی اعتماد»گفت‌وگو

آنلاین
  • دوشنبه، 15 اردیبهشت 20:30
در این قسمت با «مهدی اعتماد» بازیگر سینما و تئاتر و یک فعال بازی حسابی! گپ می‌زنیم، بازی می‌کنیم و سعی می‌کنیم یادبگیریم‌ چطور مسئولیت سرگرم‌شدنمون رو خودمون به عهده بگیریم.

مهمان

گفت‌وگو با «مهدی اعتماد» آنلاین | برگزارکننده: پیاده | رایگان | دوشنبه، 15 اردیبهشت ساعت 20:30
گفت‌وگو

گفت‌وگو با «مهدی اعتماد»

آنلاین

فایل

برگزار کننده:پیاده

پیاده
2 نفر این رویداد را نشانه گذاری کرده‌اند